„Biznes w zasięgu ręki!"

Dokumenty do rozliczenia...

 

oswiadczenie - wsparcie pomostowe

oswiadczenie o dokaonaniu zakupow zgodnie z biznesplanem

oswiadczenie-rodzina-dotacja

oswiadczenie-vat

Zestawienie dokumentów - rozliczenie dotacja

Zestawienie dokumentów - rozliczenie pomostówka


 

UWAGA! Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Biznes w zasięgu ręki!” dostępna jest TUTAJ...

UWAGA! Wstępna lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Biznes w zasięgu ręki!"

UWAGA!!! 

Zapraszamy! Termin składania wniosków na dotacje 17 – 30 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż składanie Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!” odbędzie się w terminie 17 -30 sierpnia 2017 r. w godzinach 9.00-15.00 w biurze Beneficjenta przy  ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego  projektu „Biznes w zasięgu ręki!”) powinny być wypełnione na komputerze  i złożone  w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty (wzory) dostępne są na stronie internetowej www.fao.org.pl w zakładce „Biznes w zasięgu ręki!” oraz w biurze Beneficjenta przy ul. Dolna 3-go Maja 6/3 20-079 Lublin.

 
 
UWAGA! Ostateczne wyniki rekrutacji znajdziesz TUTAJ.

Rekrutacja do projektu trwa w okresie:
od 12.05.2017 do 18.05.2017 włącznie.

Nabór formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie w:

Biuro Projektu

ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
Tel. 81 532 25 52
tel. kom.: 789 354 155

NABÓR - SKŁADANIE WNIOSKÓW:

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WZÓR BIZNES PLANU

Załącznik nr 3 do WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 4 do WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

DOKUMENTY SKŁADANE PRZED PODPISANIEM UMOWY

Załącznik nr 1 - Oświadczenia do  zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o otrzymanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Załącznik nr 1 do umowy Oświadczenie o korzystaniu/nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

Ponadto do dokumentów na etapie przed podpisaniem umowy należy przedłożyć:

 1) aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany ze strony internetowej http://prod.ceidg.gov.pl/lub wpis do KRS),

 2) aktualny dokument potwierdzający nadanie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu numeru REGON (wypis z Rejestru REGON pobrany ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, nadania numeru REGON),

 3) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),

 4) informację (w formie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu) o numerze konta bankowego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Wzor biznesplanu

2.WZOR wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego

3.Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

UWAGA!

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Biznes w zasięgu ręki!”

Zamieszczamy ostateczną listę Uczestników i Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Biznes w zasięgu ręki!”.

Lista ostateczna BWR

UWAGA!

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WYNAJEM SALI

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wynajem sali w Lublinie. Szczegóły zapytania znajdują się TUTAJ. Wersja edytowalna zaproszenia TUTAJ.

UWAGA!

Rekrutacja zakończona! 
Informujemy, iż zgodnie z terminem w dniu 2 czerwca 2017 r. po godz. 15.00 rekrutacja do projektu „Biznes w zasięgu ręki!”  została zakończona.

UWAGA!
Informujemy, że czas naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes w zasięgu ręki!” został przedłużony do dn.2 czerwca 2017 r., do godz. 15.00. Zasady naboru nie uległy zmianie. Zastrzegamy sobie  możliwość zawieszenia naboru kandydatów/ek w przypadku, gdy liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60 (120% Uczestników projektu).

Projekt pt. „Biznes w zasięgu ręki!" jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 firm przez 40 uczestników i zwiększenie ilości miejsc pracy. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.
Projekt "Biznes w zasięgu ręki!" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instrukcja dotycząca pojawiających się pytań

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacji - pdf

Formularz rekrutacji - word

Regulamin rekrutacji

Karta oceny formularza dotyczącego I etapu rekrutacji

Karta oceny formularza dotyczącego II etapu rekrutacji

 

Dokumenty związane z udzieleniem dotacji i wsparciem pomostowym:

Wzór biznesplanu

Karta oceny biznesplanu

Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego