Liderzy podnoszą wiedzę i umiejętności!

poniedziałek, 02 styczeń 2017 19:28

W grudniu uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Hrubieszowa i Zamościa kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli  się: bycia dobrym liderem, pozyskiwania mieszkańców do współpracy, pozyskiwania środków ale także pozyskiwania i współpracy z lokalnymi instytucjami i podmiotami.

W nowym roku, na kolejnych spotkaniach liderzy rozpoczną pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw.

Za oknami zima, a liderzy nie ustają w nauce!

poniedziałek, 06 luty 2017 18:15

W styczniu i lutym uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Hrubieszowa i Zamościa kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli się: pozyskiwania środków na działania lokalne, w tym pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i z innych źródeł publicznych oraz prywatnych.

Liderzy rozpoczęli też pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw. Pierwsze pomysły i koncepcje zaczęły nabierać kształtów. Czynnikiem motywującym do pracy był fakt, że każdy plan inicjatywy będzie przedmiotem oceny ekspertów i całej grupy na spotkaniu konsultacyjnym. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazje zweryfikować swoje pomyły i podać je szerszej ocenie, co wpłynie pozytywnie na jakość przygotowywanych inicjatyw.

Taki tytuł miała inicjatywa liderów z Biłgoraja –  uczestników projektu „Aktywni w społeczności”, której celem była wymiana doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania klubów piłkarskich w regionie, a także wypracowanie wspólnej wizji rozwoju piłki nożnej na Lubelszczyźnie. Głównym działaniem w ramach inicjatywy była konferencja dla środowiska sportowego i wszystkich mieszkańców Powiatu Biłgoraj zainteresowanych rozwojem piłki nożnej. Była to pierwsza tego typu konferencja w regionie, dzięki której została stworzona przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów i wzajemnej integracji. Wystąpienia prelegentów, osób znanych z aktywności na rzecz piłki nożnej w Polsce stały się inspiracją do podejmowania działań, na rzecz poprawy jakości piłki nożnej na Lubelszczyźnie. Podczas konferencji odbyło się szkolenie i warsztaty nt pisania projektów o dotacje przez kluby sportowe. Mamy nadzieje, że dziĘki inicjatywie kapitał ludzki klubów sportowych został wzmocniony.

Seniorzy ruszają z teatrem

wtorek, 27 wrzesień 2016 19:19

Inicjatywa „Seniorzy ruszają z teatrem” powstała z myślą o najstarszych osobach z Majdanu Górnego w powiecie tomaszowskim. Głównym celem inicjatywy było pobudzenie seniorów do aktywności, czyli jak powiedziała liderka „wyciagnięcia seniorów z domów”, w których czują się często niepotrzebni i zapomniani przez środowisko zewnętrzne.

Inicjatywa odbyła się 22 września br. Seniorzy z Majdanu Górnego najpierw pojechali do Bełżca do Muzeum Pamięci. Następnie pojechali do  GOK-u w Suścu gdzie integrowali się z seniorami z Suśca. Najpierw było powitanie i zapoznanie się przy  kawie, herbatce. Później warsztaty teatralne, na których seniorzy uczyli się autoprezentacji, okazywania emocji poprzez teatr oraz wrażliwości scenicznej. Po warsztatach Klub Seniora "Relaks" z Majdanu Górnego występował ze swoimi skeczami i piosenkami kabaretowymi. Po wszystkim odbyła się wspólna zabawa taneczna. Seniorzy byli bardzo zadowoleni, mówili że doznali pełnego wachlarzu emocji i uczuć od smutku, do radości, zaskoczenia i pełnego relaksu.

„Aktywni w społeczności”

piątek, 02 wrzesień 2016 21:12

Serdecznie zapraszamy aktywnych mieszkańców, liderów, działaczy społecznych, wolontariuszy z powiatu Hrubieszów i Zamość do udziału w nowym projekcie „Aktywni w społeczności”.

Zapraszamy wszystkich, którzy działają na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz mają ciekawe pomysły i wspólnie z innymi mieszkańcami chcieliby je zrealizować.

Oferujemy ciekawe warsztaty, sfinansowanie inicjatyw i pomysłów, nabycie kompetencji społecznych oraz ciekawe spędzenie wolnego czasu.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie wrzesień - październik 2016.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na: adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem: 81 532 25 52 lub pocztą: Fundacja Aktywności Obywatelskiej ul. Dolna 30-go Maja 6/3, 20-079 Lublin

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 81 532 25 52.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wolontariat – kod do rozwoju

piątek, 19 sierpień 2016 21:04

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „WOLONTARIAT”, gdzie umiesiliśmy KATALOG INICJATYW ODDOLNYCH – wykaz lubelskich inicjatyw, w które można się zaangażować w formie wolontariatu. Zapraszamy do współpracy z instytucjami wymienionymi w Katalogu, a organizacje chętne do umieszczenia swojej oferty w Katalogu zapraszamy do kontaktu!

W dniu 15 sierpnia 2016 r. o godz.17.30 w parku Solidarności w Biłgoraju odbyła się uroczystość uświetnienia Dnia Wojska Polskiego. Uroczystość zorganizowana została w ramach projektu  Fundacji Aktywności Obywatelskiej "Aktywni w Społeczności".

Inicjatywę zatytułowano "Pieśń Patriotyczna i Wojskowa”. Inicjatywa miała na celu 
zintegrowanie społeczności Biłgoraja we  wspólnym podkreśleniu wagi tego  Święta oraz ukazanie młodemu pokoleniu jak można pięknie zorganizować czas wolny oraz pokazać patriotyzm, który powinien cechować każdego Polaka. Przed występem zostały rozdane śpiewniki z tekstami piosenek oraz ich krótką charakterystyką. Cała wydarzenie było prowadzone przez Panią konferansjer, która wprowadzała uczestników do poszczególnych pieśni i piosenek patriotycznych w tle  z piękną oprawą muzyczną. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość włączenia a się do wspólnego śpiewu.

Projekt jest współfinansowany ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Pewnie w dorosłość”

wtorek, 28 czerwiec 2016 17:55

Fundacja Sempre a Frente wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017

W ramach projektu przewidzieliśmy między innymi:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb osób młodych – 4h / uczestnika
  2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi w celu zaplanowania indywidualnej kariery (indywidualne poradnictwo zawodowe) – 4h / uczestnika
  3. Udzielenie wsparcia psychologicznego – indywidualne spotkania z psychologami – 4h / uczestnika
  4. Udział w grupowych zajęciach z planowania kariery (grupowe doradztwo zawodowe) – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  5. Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  6. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu – tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika
  7. Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych stażach u pracodawców, pozwalających na wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Zapraszamy lubelskie Przedszkola i Szkoły Podstawowe do udziału w projekcie „Dzielnicowe inspiracje”. Ruszamy z rekrutacją Placówek, które są chętne, by Ich Przedszkolaki/Uczniowie mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach!

W całym Lublinie w 45 Placówkach odbędą się zajęcia dla dwóch grup/klas. Przedstawiamy Państwu do wyboru dziesięć tematów zajęć, które – opierając się na wielu zmysłach – czynnie włączają Dzieci w proces poznawania świata. Prosimy o wybranie jednego tematu zajęć dla obu grup/klas. Zajęcia są przeznaczone dla Dzieci w wieku przedszkolnym (5-cio i 6-ciolatkowie) oraz wczesnoszkolnym (klasa I-III).

Chętne przedszkola prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i odesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem (81 532 25 52) do dnia 5 sierpnia br. Termin zajęć będzie ustalany indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy!

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury. Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Bliżej Pasji. Partnerami Programu są: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

„Dzielnicowe inspiracje”

piątek, 29 lipiec 2016 20:31

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom różne sposoby odkrywania świata i zachęcające odbiorców do indywidualnego poznawania i zgłębiania rzeczywistości, w jakiej żyją. Projekt jest realizowany z zaangażowaniem merytorycznym Fundacji Bliżej Pasji.

Działania w projektach obejmą w sumie 45 przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Lublina w następujących dzielnicach:

-  Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków

- Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary

- Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Północny, Węglin Południowy, Zemborzyce

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury. Partnerami Programu są: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.