„PoMoc kobiet”

czwartek, 29 czerwiec 2017 15:36

3 czerwca na Rynku Wodnym w Zamościu Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” oraz Akademia Walki z Rakiem filia w Zamościu po raz kolejny zorganizowali happening dotyczący profilaktyki nowotworowej.

Hasło akcji skierowanej do pań brzmiało „PoMoc kobiet”.  Inicjatorką wydarzenia była pani Elżbieta Koman.

Podczas happeningu uczestnicy mieli możliwość:

– spotkać się z lekarzami i swobodnie porozmawiać o nurtujących ich problemach

– otrzymać ulotkę informacyjną na temat chorób nowotworowych,

 „Po raz kolejny w sposób niekonwencjonalny zwracamy uwagę na to, aby dbać o swoje zdrowie, nie bagatelizować niepokojących nas symptomów i bez obawy korzystać z konsultacji i badań. Traktujemy temat z humorem, aby nie straszyć chorobą nowotworową. Chcemy, żeby idea profilaktyki zapisała się trwale w świadomości mieszkańców Zamościa i okolic…” mówi jedna z organizatorek akcji Dorota Nowosad.

Panowie chętnie dzielili się słodyczami, dodającymi atrakcyjności wydarzeniu, a przede wszystkim promującymi regularne badania i przezwyciężanie obaw.

Inicjatywa Po-Moc Kobiet odbyła się w ramach projektu „Aktywni w społeczności”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zamieszczamy wyniki rekrutacji do projektu „Biznes w zasięgu ręki”. Lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się poniżej.

Lista formularzy zakwalifikowanych do udziału w projekcie

UWAGA! Rekrutacja zakończona!

piątek, 02 czerwiec 2017 15:24

Rekrutacja zakończona!

Informujemy, iż zgodnie z terminem w dniu 2 czerwca 2017 r. po godz. 15.00 rekrutacja do projektu „Biznes w zasięgu ręki!”  została zakończona.

Przedłużamy rekrutację do 02.06.2017, do godz.15.00!

Informujemy, że czas naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes w zasięgu ręki!” został przedłużony do dn.2 czerwca 2017 r., do godz. 15.00. Zasady naboru nie uległy zmianie. Zastrzegamy sobie  możliwość zawieszenia naboru kandydatów/ek w przypadku, gdy liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60 (120% Uczestników projektu).

„Razem możemy więcej!”

piątek, 28 kwiecień 2017 22:52

Fundacja Aktywności Obywatelskiej wraz z Partnerem – INSPIRIES SP. ZO.O.

rozpoczynają realizację projektu : „Razem możemy więcej!”.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017- 31.03.2018 r.

"Razem możemy więcej!"

piątek, 28 kwiecień 2017 22:30

"Razem możemy więcej!" to projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o.

Grupę docelową stanowi 86 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem pochodzących z podregionu radomskiego (osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, o których mowa w art. 1 ust z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, osoby zakwalifikowanych do III stopnia profilu pomocy korzystające z PO PŻ zgodnie z SZOOP, osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa) w tym:

- 50% to osoby z niepełnosprawnościami – 43os,

- min 65% kobiet

Formy wsparcia

1. Rekrutacja

2. Diagnoza pozwalająca określić indywidualne potrzeby i potencjał Uczestników Projektu- 83 os/3 h na osobę

3. Poradnictwo psychologiczne 34 os. X 3 h

4. Trening umiejętności i kompetencji społecznych

5. Szkolenie zawodowe

- Handlowiec – 2 gr.

- Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetyka – 2 gr.

- Pomoc kuchenna – 2 gr.

Trzymiesięczne płatne staże zawodowe dla każdego Uczestnika.

 

Projekt ”Razem możemy więcej!” jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYNAJEM SAL
Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług wynajmu sal w Radmoiu. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO
Doradztwo  - zaproszenie do złożenia oferty Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego obejmującego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego w województwie mazowieckim.

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
Usługi psychologiczne  - zaproszenie do złożenia oferty Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych obejmującego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego w województwie mazowieckim.

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

Piękne ozdoby świąteczne przygotowała grupa „Złota Rączka” podczas warsztatów rękodzieła, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób – seniorów z Lublina. Cele warsztatów były różnorakie:

- nauka przygotowania ozdób zimowych i bożonarodzeniowych,

- poprawienie zdolności manualnych seniorów,

- wspólne spędzenie czasu,

- dzielenie się wspomnieniami przygotowania ozdób z dzieciństwa,

- dzielenie się tradycjami bożonarodzeniowymi.

Warsztaty wzmocniły w seniorach poczucie własnej wartości, pokazały, iż człowiek jeśli tylko zechce może zrobić naprawdę piękne rzeczy własnymi rękoma, mając przy tym ogromną satysfakcję.

Inicjatywa grupy „Złota Rączka” odbyła się w ramach projektu „Bella Vita” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Grupa „Sami Swoi” uczestniczący w projekcie „BellA Vita” opracowała koncepcję inicjatywy, którą następnie przygotowywała i zrealizowała. Inicjatywa składała się z dwóch etapów – podczas pierwszego z nich seniorzy zadbali o oczyszczenie, wypielęgnowanie zabytkowych, opuszczonych, zaniedbanych nagrobków na pobliskim lubelskim cmentarzu, przyczyniając się tym samym do upamiętnienia zmarłych, ale też dając dobry przykład innym, że warto dbać nie tylko o swoje „dobro” ale również o innych.

Drugim etapem inicjatywy było integracyjne spotkanie andrzejkowe, podczas którego odbyły się warsztaty muzyczne, wspólne śpiewanie, gawędy o dawnych tradycjach andrzejkowych, integracja mieszkańców.

Inicjatywa grupy „Sami Swoi” odbyła się w ramach projektu „Bella Vita” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Seniorzy w teatrze!

wtorek, 06 grudzień 2016 19:40

Piątkowy wieczór to dla wielu osób czas rozrywki i relaksu. 2 grudnia grupa uczestników projektu „Bella Vita” również miała okazję  kulturalnie spędzić  wieczorne godziny. Seniorzy z dzielnic m.in. Kalinowszczyzna i Bronowice zostali podwiezieni wygodnym autokarem pod budynek Teatru im. J. Osterwy, gdzie obejrzeli spektakl pt. „Amadeusz” , który na pewno pozwolił im oderwać się od codziennych spraw.  Sztuka wspaniale odzwierciedliła zarówno żywy, pełen temperamentu charakter kompozytora, jak istotę jego geniuszu: cała rzeczywistość stanowiła dla niego natchnienie. Klimat nadawała sztuce mroczna postać Antonio Salieriego – rywala, zazdrosnego o sukcesy Mozarta, o łatwość tworzenia i powodzenie w towarzystwie.

Spektakl wzbudził sprzeczne emocje, co najlepiej wskazuje na jego poziom: na pewno stał się źródłem dyskusji i porównań, co sprawi, że długo będzie pamiętany i rozważany. Seniorzy po raz pierwszy może mieli kontakt ze współczesnym teatrem, gdzie obowiązują już inne konwencje, nie zawsze zgodne z przyzwyczajeniami starszego pokolenia; tym niemniej zetknięcie z nowością i nietypowym ujęciem tematu pozwoliło na porównanie, czym był teatr dawniej i dziś. Seniorzy obyci z teatrem podkreślali poziom i wzniosłe przesłanie obejrzanego spektaklu.

Projekt „Bella VITA” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.