Aktualności

PROJEKT Senior na CzASie!

04-04-2018

PROJEKT Senior na CzASie!

– OFERTA DLA SENIORÓW I OSÓB MŁODSZYCH

Celem projektu „Senior na CzASie!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ oraz zwiększenie zaangażowania 24 wolontariuszy, osób młodszych doświadczenia usług woluntarystycznych i opiekuńczych na rzecz seniorów z Lublina.

BEZPŁATNA OFERTA DLA SENIORÓW:

  • Spotkania z ekspertami „SAMI SWOI”;
  • Zajęcia warsztatowe i wsparcie coacha „ Senior ma MOC!”;
  • Środki finansowe na realizacje inicjatyw na rzecz innych seniorów;
  • Wycieczki, wyjścia do kina/teatru ;
  • Poradnictwo prawne/psychologiczne;
  • Promocja inicjatyw i działań seniorów na Festiwalu Inicjatyw.

Ponadto:

Dobra atmosfera, poczęstunek, wsparcie wolontariuszy, materiały edukacyjne i zaświadczenie.

BEZPŁATNA OFERTA DLA OSÓB MŁODSZYCH:

  • Praktyczne warsztaty edukacyjne „AKADEMIA POMOCY na CzASie!”;
  • Praktyczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi przy realizacji inicjatyw;
  • Promocja inicjatyw i działań na rzecz seniorów na Festiwalu Inicjatyw;


Ponadto:

Dobra atmosfera, poczęstunek, praca woluntarystyczna w ramach Centrum Aktywności Seniora i Seniorki (CzAS), materiały edukacyjne, zaświadczenie, opinia o zaangażowaniu przydatna na rynku pracy.

Dokumenty rekrutacyjne - do pobrania na stronie internetowej www.fao.org.pl lub w biurze projektu w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 6/3, tel./fax.: 81 532 25 52

Projekt „Senior na CzASie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Regulami_proj_wolon_SnCz.doc

Regulami_proj_senior_SnCz.doc

formularz_zgl_senior_SnCz.doc

formularz_zgl_os.mlode_SnCz.doc