Aktualności

Okazało się, że niektórzy seniorzy dobrze się znają z Kazimierzem. Oczywiście chodzi o Kazimierz Dolny nad Wisłą, gdzie w dniach 7 – 8 lipca odbyły się warsztaty dla uczestników projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”. Lubelscy seniorzy od dawna czekali na wyjazd, możliwość integracji i dalszego pogłębiania wiedzy o problemach swojej grupy wiekowej. Informacja, że czeka ich wspólne spędzanie czasu przez półtorej doby dodała im jeszcze więcej zapału do udziału w wyjeździe.

Upały lipcowych dni nie dały się we znaki. Klimatyzacja chłodziła chwilami za mocno, ale nie ostudziła ani pozytywnego odbioru przekazywanych treści, ani chęci do intensywnego udzielania się na zajęciach. Trenerki podejmowały trudne tematy: problemy konsumentów, przemoc, ochronę danych osobowych oraz dbałość o bezpieczeństwo finansowe. Seniorzy znający życie sami podwali przykłady złych praktyk, ale też sposoby, w jaki sobie z nimi radzili. Trenerki uczulały na uważność przy zawieraniu umów, na zakupach internetowych i nie tylko, na niebezpieczne oferty chwilówek i innych form pożyczek oraz na niepodawanie danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do okradania seniorów. Chwilami wywiązywały się dyskusje, podczas których wymiana zdań służyła nie tylko wyrażeniu własnego poglądu, ale stanowiła wyraz wzajemnej życzliwości seniorów i dawała poczucie wsparcia: „Mówimy to dla twojego dobra”. Ciężar poruszanych zagadnień łagodziły trenerki poprzez urozmaicanie zajęć luźnymi ćwiczeniami służącymi wzajemnemu poznawaniu się. Na szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych byli zapraszani miejscowi policjanci. Opowiadali dokładnie, z zawodowego punktu widzenia, jak chronić siebie i informacje o sobie.

Wspólna droga, posiłki, spotkania na przerwach kawowych, spacery, przesiadywanie przy stolikach w podcieniach hotelu, zdjęcia to również okazje do nieustannych rozmów. Trenerki, organizator wyjazdu oraz wolontariuszka występująca w roli pomocnego gościa wmieszały się we wspólną gromadę. Pierwszy raz miało miejsce spotkanie wszystkich grup senioralnych skupionych w projekcie oraz całego zespołu fundacji w swobodnej atmosferze, bez nieustannego stresu organizacyjnego. Wieczorny wyjazd do centrum Kazimierza miał urok zbliżającego się wieczora, do którego dołączyło się piękno renesansowych kamieniczek w Rynku i widok tonącego w zieloności zamkowego wzgórza. Nawet cisza nocna nie przerwała integracji. Po cichu, w pokojach hotelowych, seniorzy oglądali wspólnie telewizję albo prowadzili długie nocne rozmowy. Po okresie przymusowej izolacji odczuwany był głód kontaktów, który podczas wyjazdu nadrabiano z nawiązką.

Wyjazd przyniósł wiele radości zarówno uczestnikom projektu, jak organizatorom. Najbardziej wymownie świadczył o tym entuzjazm, z jakim przyjęto informację o kolejnym szkoleniu poza Lublinem. Słychać było głosy uczestników o przepełnieniu wiedzą, co pozwala sądzić, że powstanie tez potrzeba udzielania tej wiedzy osobom, którym seniorzy już od lipca będą świadczyli pomoc.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

W dniach 29 – 30 czerwca b.r. seniorzy, uczestnicy projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”, rozpoczęli zajęcia w Akademii Bezpieczeństwa Osób Starszych. Pierwszego dnia szkolenie odbyły trzy grupy. Pomimo iż dzieliły je ściany sal, seniorki miały poczucie przebywania w jednym zespole: szkolenie miało miejsce o tej samej porze dla wszystkich, ze wspólnymi przerwami i wspólna porą obiadową.

Dnia 30 czerwca szkolenie odbyło się w Stowarzyszeniu Samopomocy Terytorialnej, przebiegło również w miłej, swobodnej atmosferze, co nie przeszkadzało zgłębiać istotnych tematów.

Zajęcia dotyczyły zagadnień bardzo aktualnych – ochrony przed oszustami. Ostrzeżenia nie zawsze skutkują: Seniorzy albo są nieświadomi, albo dają się zaskoczyć, albo ulegają groźbom czy szantażowi i postępują na własną szkodę. Podczas szkolenia prowadzące trenerki demaskowały metody oszustów, podpowiadając, jak nie dać się sprowokować ani zastraszyć. Jak samemu można wykryć oszustwo i nie dać się zwieść. Zdobyta wiedza posłuży nie tylko uczestnikom Akademii. Ważnym elementem projektu jest dzielenie się znajomością zasad bezpieczeństwa z sąsiadami, którym zaczną świadczyć pomoc i dalsze „roznoszenie” informacji po całym środowisku osób starszych.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Po długiej przerwie Fundacja Aktywności Obywatelskiej rusza z nowymi działaniami dla seniorów. Od maja 2021 roku zaczynamy nowy projekt: „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”.

W ramach projektu 40 osób starszych z Lublina podejmie się opieki nad mniej samodzielnymi seniorami z sąsiedztwa. Każdy zaopiekuje się przynajmniej jedną osobą.

Oprócz świadczonej opieki nasi uczestnicy wezmą udział w warsztatach na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa: w rodzinie, w Internecie, w kontaktach z przedstawicielami służb, urzędów, banków czy firm. W ramach warsztatów będą też wyjazdowe, dwudniowe: seniorzy będą poszerzać swoją wiedzę oraz horyzonty przebywając w urokliwych miejscowościach na terenie województwa. Uzupełnieniem warsztatów tematycznych będzie możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego.

Równocześnie z warsztatami odbywać się będzie świadczenie pomocy sąsiedzkiej przy merytorycznym wsparciu coacha. Każdy uczestnik będzie mógł omówić indywidualnie sposoby pracy z podopiecznym, zaplanować działania, otrzymać poradę w razie problemów czy nieporozumień.

Ważnym działaniem będzie kampania społeczna „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”. W Radio Lublin, które objęło patronatem projekt, zostaną zamieszczone reportaże oraz spoty informacyjne nt. naszych działań, bezpieczeństwa seniorów oraz promowania postawy szacunku wobec nich. Każdy może włączyć się w projekt poprzez udział w konkursie promującym osoby starsze oraz pozytywne postrzeganie rzeczywistości seniorów. Można będzie zaprezentować się w roli fotografa, literata oraz marketingowca – autora haseł reklamowych. O rozpoczęciu i przebiegu konkursu będziemy informować na bieżąco.

Jak wiemy, „w seniorach siła” i nasi uczestnicy są gotowi udowodnić to kolejny raz. Zachęcamy do obserwowania projektu, słuchania Radia Lublin i udziału w konkursie.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Szanowni Państwo,

Niech te Święta Wielkanocne dadzą Wam nadzieję i wiarę.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka.

Życzy Zespół Fundacji

wielkanoc2021

Strona 1 z 67